De trainingen worden verzorgd door gekwalificeerde trainers met ervaring op alle niveaus. Ieder wordt ingezet op zijn of haar eigen expertise zodat de aangeboden oefenstof past bij de belevingswereld en het niveau van het talent.


Er wordt gelijktijdig op 2 of 3 velden getraind. Per veld wordt een groep samengesteld van maximaal 12 personen en een trainer.

De oefenstof richt zich vooral op coördinatie en snelheid, algemene balvaardigheid en de specifieke volleybaltechnieken. Vooral de basisvaardigheden worden geperfectioneerd.

De verschillende niveaus trainen gedeeltelijk samen zodat men ook van elkaar kan leren. Gedurende het seizoen is doorstroming van het ene niveau naar het andere mogelijk wanneer wij daar aanleiding toe zien.


Het is mogelijk om 1, 2 of 3 trainingen per week te volgen aanvullend aan de trainingen van je club. De trainingstijden en data zijn te vinden op de kalender.


Ook voor trainers in opleiding zijn er mogelijkheden in de vorm van stageplaatsen waarbij men als assistent trainer kan fungeren.

Kom gerust een kijkje nemen in onze keuken, de deur staat altijd open en wij zijn altijd aanspreekbaar.

Johan Leenders

VT4 trainer

Ervaring op

alle niveaus

Angelique Willems

VT4 trainer

Ervaring met

Nevobo jeugdselecties

Bijscholing en clinics CMV-jeugd

TRAINERS